نمایش تغییرات فایل razor view در هنگام رفرش صفحه

اخیرا هنگام کار روی یک پروژه که از dotnet core 3.1 و razor page استفاده می کردم، متوجه شدم تغییرات انجام شده در razor view با رفرش صفحه اعمال نمی شود و باید مجدد پروژه را کامپایل کرد. این قضیه کار طراحی و تست برنامه را خیلی سخت می کند. قضیه از این قرار هست …

نمایش تغییرات فایل razor view در هنگام رفرش صفحه ادامه »